MEMORIÁL ČESKOSLOVENSKÝCH PARAŠUTISTŮ
2018

Před kontaktováním nás si prosím pozorně přečtěte všechny informace z této stránky, děkujeme!

ÚVODNÍ INFORMACE

Ê  CO: Vzpomínkový pochod o vzdálenosti přibližně 70 km k připomenutí paraskupin zasazených do protektorátu během 2. světové války

Ê  KDY: 10. - 11. listopadu 2018, úvodní nástup v 8:00 dne 10. 11. 2018

Ê  KDE: Start na letišti Chrudim, vjezd do areálu z ulice Škroupova (parkování zajištěno v areálu letiště)

Ê  KUDY: Po stopách paraskupiny Tungsten, ale i dalších významných místech historie naší vlasti, plánovaný cíl v prostoru zakončení putování paraskupiny Tungsten, skutečný cíl?

PODMÍNKY

Ê  Pochod je organizován výhradně pro DRUŽSTVA se 2 členy.

Ê  Každý účastník pochodu je povinen být při pohybu na pozemních komunikacích označen reflexními prvky, obzvláště pak za snížené viditelnosti.

Ê  Časový limit pro úspěšné absolvování je 20 hodin.

Ê  Pro úspěšné dokončení a získání medaile je zapotřebí, aby oba členové týmu dorazili do cíle společně a v časovém limitu.

Ê  Přihlášky vyplnit do elektronického formuláře nejpozději do 30. 9. 2018. V případě naplnění kapacity pochodu bude přihlašování ukončeno dříve.

Ê  Startovné za celý tým (800 Kč) zaslat nejpozději do 5 pracovních dní od přihlášení, nejpozději však do 19. 10. 2018 na účet Klubu chrudimských výsadkářů č. 2001242123/2010.

Ê  Do zprávy pro příjemce uvést název Vašeho týmu.

Ê  Předání medailí, upomínkových předmětů a certifikátů proběhne dne 11. listopadu 2018 ihned po dokončení pochodu, odvoz zpět do místa startu bude následovat bezprostředně po naplnění autobusu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Ê  Kapacita vzpomínkového pochodu je omezena na 300 dvoučlenných týmů.

Ê  Mapové podklady s doplňujícími informacemi budou účastníkům předávány postupně v průběhu jejich přesunu.

Ê  Časy startu jednotlivých družstev budou zveřejněny na webu pochod70.unas.cz minimálně jeden týden před začátkem pochodu.

Ê  Za vodu a stravu si každý účastník během pochodu zodpovídá sám. Drobné občerstvení v průběhu zajištěno (ovoce, čokoláda), hlavní jídlo po dokončení pochodu.

Ê  V případě nepřipsání platby na výše uvedený účet do 5 pracovních dní od přihlášení bude přihláška stornována.

Ê  Přihláška je závazná. Pokud se účastník z libovolných důvodů nemůže zúčastnit, má možnost si za sebe najít náhradníka.

Ê  Organizátor nevrací startovné, na základě uhrazeného startovného může ale provést změnu ve složení či názvu týmu. Finanční vyrovnání s novým účastníkem si řeší odstoupivší účastník.

Ê  Případné změny v družstvech hlaste co nejdříve na email „MemorialParasutistu@gmail.com“, nejpozději však do 4. listopadu 2018.

Ê  Tepelný komfort a sociální zařízení zajištěno v místě cíle.

Ê  Odvoz zpět na start bude po dokončení pochodu průběžný – oproti minulému ročníku NEPROBĚHNE hromadné vyhlášení!

Ê  Účastníkům pochodu bude umožněno provizorní přespání ve stanu v prostoru letiště Chrudim. Příjezd bude umožněn nejdříve 9. 11. 2018 v 19:00. Organizátor zabezpečí pouze postavený stan s gumovou podlahou, ostatní vybavení pro přenocování si zabezpečuje každý účastník individuálně. Kapacita pro přespání je omezená, důrazně Vás žádáme, aby této možnosti využívali pouze účastníci, kterým by z důvodu velké vzdálenosti od místa konání činilo velké potíže se dostavit včas na úvodní nástup.

Ê  PLATBA A PŘIHLÁŠENÍ SE NA POCHOD V MÍSTĚ KONÁNÍ JIŽ NENÍ UMOŽNĚNO!

 

KONTAKTNÍ OSOBA

nadrotmistr Pavel STRÁNSKÝ
instruktor skupiny bojové přípravy 
tel.: 601 579 417
MemorialParasutistu@gmail.com

…REGISTRACE ZDE…

…VÝSLEDKY ZDE…